Vallda Golf & Country Club

Tillfälliga lokala regler


Tillfälliga Lokala Regler från 15/7 2020

För att minska risken för smittspridning av Covid-19 följer vi rekommendationerna som finns på www.golf.se samt folkhälsomyndigheten i de uppdaterade tillfälliga reglerna nedan. Tänk på att hålla avstånd och tvätta händerna ofta! Möjlighet finns efter hål 4a, 9 och 12.

Flaggstången
Flaggstången bör alltid lämnas kvar i hålet. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba. När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

Skoavtryck i bunker
Skada i bunker som tydligt kan identifieras som skoavtryck är mark under arbete från vilken lättnad får tas enligt regel 16.1C. Men störande inverkan föreligger inte om skoavtryck bara ger störande inverkan på spelarens stans.

Spelaren får ta lättnad utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller annan boll i bunkern på den närmaste punkten för största möjliga lättnad och då använda tillvägagångssättet för att återplacera en boll enligt Regel 14.b (2) och 14.2e.

Bunkerkrattor kan användas för att jämna ut spåren i bunkern, men använd då handskar alternativt jämna ut sanden med din fot eller klubba. Var extra noga med att få bort djupa fotspår.


Spelförbudszoner
Områden med pinnar med grön topp är spelförbudszoner. Dessa kan vara inhägnade med rep och saknas rep tar zonen slut där sandytan/nysådden tar slut. Spelförbudszoner ska behandlas som ett onormalt banförhållande. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f

På hål 4, 14 och 17 kan lättnad tas som ett extra alternativ utan plikt genom att droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i en droppzon utmärkt med vita plattor/kulor.

Droppzon hål 4 till vänster om green

Droppzon hål 14 för spelförbudzonen på höger sida. Droppzonen gäller inte för spelförbudzon till vänster. Avspärrningen mellan spelförbudzonerna är endast en markering för att inte gå med vagnen inom området precis före green.

Droppzon hål 17 strax före den stora spelförbudszonen.

Droppzonerna är lättnadsområden enligt Regel 14.3 

Har du frågor om lokala regler eller andra golfregler på Vallda Golf & CC får du gärna kontakta någon av GGF:s distriktsdomare på Vallda Golf & CC
• Britt-Inger Bergkvist brittingerbergkvist@gmail.com
• Bengt Ericsson bengt01@hotmail.com