Black Challenge cup – Svarta utmaningen

Stort tack till alla deltagare som varit med och kämpat. Slutresultatet finns längst ner. Prisutdelning blir lördagen 21 sep under den gemensamma kvällen på Vallda G&CC. Kan man inte vara med då får man hämta priset i kansliet på Vallda G&CC.

Prisbord 2019 för Black Challenge Cup
4 lag a 200kr per lag blir 800kr till prisbordet
1:a pris 800 50% 400
2:a pris 800 30% 240
3:dje pris 800 20% 160
Summa: 800

Meningen med denna tävling Black Challenge cup (BC-cup) är att ha kul och att spela från svart tee. Alltså gör vi nu en ny lagtävling för alla herrgolfare som vill utmana svart tee i en enkel tävlingsform under säsongen 2019. Tävlingen spelas som två-manna scramble slagspel t.o.m. september 2019. Laget bestämmer helt själva när rundan ska spelas och hur många resultat man vill lämna in (max 8 st). Eftersom de som redan börjat spela tycker det är en så rolig tävlingsform och vi vill att fler prövar på detta har vi ändrat tävlingsvillkoren till att man kan lämna in 8 rundor och de 4 bästa räknas och att vi inte längre har någon tidsgräns mellan rundorna.

Tävlingsvillkor (senast uppdaterad 24 juni)

 • Spelform är två-manna Scramble slagspel (slagspel enligt regel 3.3, bollen som räknas måste i hål) med reducerat handicap och dessa tävlingsvillkor och 2019 års regler för golfspel samt Valldas lokala regler.
 • Deltagare: herre-herre, ingen herre-dam, eller dam-dam pga det inte finns något hcp på svart tee för damer.
 • Spelare som deltar får max ha exakt hcp 36,0 – Annars får man inte ut något svart slopat hcp (max 48).
 • Lagets handicap reduceras enligt golf.se tävlingsregler, se kapitel 5.2.3.3 Scramble, här ett utdrag från det kapitlet
  • Vid spel med handicap rekommenderar SGF följande beräkning av lagets spelhandicap:
   • Tvåmannalag:
    • 1. Spelaren med den lägre spelhandicapen multiplicerar sin spelhandicap med 0,5.
    • 2. Spelaren med den högre spelhandicapen multiplicerar sin spelhandicap med 0,2.
    • 3. Resultaten från punkt 1 och 2, inklusive eventuella decimaler, adderas.
    • 4. Summan, avrundad till närmaste heltal, blir lagets spelhandicap
  • Här ett exempel;
   • Spelare A har 7,3 hcp, vilket ger 13 slag från svart tee, reduceras med 0,5 vilket ger 6,5 slag
   • Spelare B har hcp 13,2, vilket ger 20 slag från svart tee, reduceras med 0,2 vilket ger 4,0 slag
   • Laget får då 6,5 + 4,0 = 10,5 vilket avrundat ger 11 som spelhandikapet för laget från svart tee.
 • Utslag görs från svart tee. Om de svarta teekulorna inte finns där så ska utslaget göras i höjd med den svarta avståndsplattan och tvärs över tee med max två klubblängder bakåt.
  • Utslaget får alltså alltid väljas att göras från bakom svarta kloten eller bakom svarta plattan på svart tee.
  • Detta för att något lag inte ska få någon fördel av eventuellt framflyttat tee. Och det kan vara lätt att välja tee med de svarta kloten och missa att spela från tee enligt svarta plattanregeln.
 • De följande slagen ska göras enligt reglerna för scramble. Laget väljer en boll och den andra bollen flyttas till det läget. Den flyttade bollen knä-droppas en klubblängds avstånd från den valda bollen på banan, utom på green där den placeras en decimeter från den valda bollen.
  • På green placeras bollen eller markören max 1 decimeter från den valda bollen, dock ej närmare hål.
  • Den flyttade bollen knä-droppas även i bunker, man får inte droppa sig ur någon bunker med denna regel.
  • Den flyttade bollen knä-droppas även i pliktområde, man får inte droppa sig ur något pliktområde med denna regel.
  • Vi vill stödja de nya golfreglerna med ready golf och snabbt spel.
   • Om spelaren vill slå slaget innan den andra spelaren kommit fram så kan man markera bollen och slå slaget. Den andra spelaren måste inte slå från den platsen utan kan hoppa över det, och utgå från den nya platsen.
   • Enligt golfreglerna får man alltid byta boll vid droppning.
   • Spelordning är valfri för alla bollar. Laget får välja vilken spelordning man vill göra. Den boll man väljer att spela från måste inte spelas först. Och andra slaget måste inte göras.
   • Nära flaggan eller på green; när du puttat eller chippat och kommit väldigt nära hålet kan du putta i bollen innan din lagkamrat försöker putta eller chippa i bollen direkt för att få ett slag mindre. Detta för att spara tid genom att slippa markera och vänta med att putta tills din lagkamrat puttat.
 • Alla score kort skall vara rätt utskrivet och utlämnat från kansliet med de rätta spelaruppgifterna.
 • Ett korrekt ifyllt scorekort signeras av båda spelarna och markören samt lämnas till tävlingsledningen.
  • Spelarna ska meddela att en runda är gjord via mail eller SMS till tävlingsledningen för BC-cup.
  • Spelarna ansvarar för att tävlingsledningen för BC-cup får scorekortet senast en vecka efter rundan.  Annars räknas inte den rundan i sammanställningen. I kansliet finns en mapp ni kan lägga scorekortet.
 • Trevligt om rundan spelas med annat par som är med i tävlingen, men är inget måste. Men en markör måste vara med och spela rundan och signera scorekortet. Markör kan vara vem som helst som spelar rundan med ett riktigt hcp,  kan vara både dam eller herre, men ej junior. Markören behöver alltså inte själv spela från svart tee, eller vara med i denna tävling.
 • Anmälan till tävlingen görs på min Golf (GIT) under Valldas tävlingskalender när som helst, och resultat räknas först efter att anmälan i GIT är gjord och att anmälningsavgiften är betald. Man behöver inte vara med från och med april, man är välkommen att komma in i tävlingen senare. Vi har ingen tidsgräns för anmälan.
 • Anmälningsavgift 100 kr per deltagare, alltså 200 kr per lag och betalas till kansliet via kort eller Swich.
 • Rundan i tävlingen kan spelas vilken dag som helst och bestäms av laget själv. Bokning av starttid måste göras på min Golf och spelarna (laget) ansvarar själva för sin bokning. Max 8 rundor får lämnas in i tävlingen. Av dessa 8 resultat kommer de 4 bästa resultaten vara med i den totala sammanräkningen. Alltså av de 8 resultaten plockas de fyra sämsta rundorna bort.
 • Första rundan man får spela är dagen när banan är öppen för alla, inte bara öppen för medlemmarna. Banan öppnades vecka 16 och sista vecka för tävling är vecka 38. Notera att vi inte har någon tidsgräns mellan rundorna längre.
  • April
  • Maj
  • Juni
  • Juli
  • Augusti
  • September – med sista speldag måndag 16 september
 • Alla resultat redovisas på Valldas hemsida månadsvis och prisutdelning görs på Valldas officiella prisdagsträff 2019.
 • Lägst sammanlagda antal slag efter shcp reducering från de 4 inlämnade rundorna vinner första pris. De tre bästa lagen får pris på Valldas officiella prisdagsträff 2019.
 • Alla anmälningsavgifter går till vinsterna. De tre bästa lagen får pris. Fördelningen av vinsterna är, 50% går till första pris, 30% går till andra pris och resten till tredje priset.
 • Har vi fler lag med samma sammanlagda resultat delas vinsten mellan dessa lag.
  • Har vi fler än 3 lag med samma lägsta slag delas hela vinstsumman lika mellan de.
  • Har vi flera tvåor med samma lägsta slag delas andra priset lika mellan de. Inget 3dje pris delas då ut.
  • Har vi flera treor med samma lägsta slag delas tredje priset lika mellan de.

 

Är något oklart eller fel i ovanstående tävlingsvillkor så kontakta någon av Tävlingsledarna.

Länk till anmälan

Resultat uppdaterad 16 september 2019 = Slutresultatet 

Black Challenge cup. Tvåmanna scramble, slagspel – boll måste i hål. 4 bästa omgångar räknas
Lag Spelare 1:a 2:a 3:e 4:e 5:e 6:e 7:e 8:e första
sämsta
andra
sämsta
Totalt
antal slag
1 Bengt Ericsson / Christian Palmgren 60 60 65 65 0 0 0 0 250
2 Per Brohagen / Sven Gredevik 69 67 65 67 64 62 0 0 69 67 258
3 Börje Dalsmo / Ingvar Haglund 64 67 67 72 64 0 0 0 72 262
4 Håkan Sandblom / Anders Nilsson 69 62 63 0 0 0 0 0 194

Alla detaljer Alla rundor

Bästa Hälsningar från Tävlingsledarna Bengt och Christian

Christian Palmgren  0708 93 93 92, christianpalmgren@hotmail.com

Bengt Ericsson 0734 125977, bengte01@hotmail.com

BLACK CHALLENGE CUP