BLACK CHALLENGE CUP

Black Challenge cup – Svarta utmaningen (senast uppdaterad 7 april)

Meningen med denna tävling Black Challenge cup (BC-cup) är att ha kul och att spela från svart tee. Alltså gör vi nu en ny lagtävling för alla herrgolfare som vill utmana svart tee i en enkel tävlingsform under säsongen 2019. Tävlingen spelas som två-manna scramble slagspel t.o.m. september 2019. Laget bestämmer helt själva när rundan ska spelas och hur många resultat man vill lämna in (max 8 st). Det måste vara minst 2 veckor mellan varje inlämnad rond.

Tävlingsvillkor

 • Spelform är två-manna Scramble slagspel (slagspel enligt regel 3.3, bollen som räknas måste i hål) med reducerat handicap och dessa tävlingsvillkor och 2019 års regler för golfspel.
 • Deltagare: herre-herre, ingen herre-dam, eller dam-dam pga det inte finns något hcp på svart tee för damer.
 • Laget (paret) får tillsammans max ha sammanlagda exakt hcp till 36,0 – Annars får man inte ut något svart slopat hcp (max 48).
 • Lagets handicap reduceras enligt golf.se tävlingsregler, lagets lägsta shcp x 0,5 och högsta shcp x 0,2. Se exempel nedan.
  • Spelare A har 10 shcp, Spelare B har shcp 20. Alltså lägst spelares hcp x 0,5 och högst spelares hcp x 0,2.
  • Laget får då (10 x 0,5)= 5, (20 x 0,2)= 4. Laget får då 9 slag som ger 15 slag från svart tee.
 • Utslag görs från svart tee. Om de svarta teekulorna inte finns där så ska utslaget göras i höjd med den svarta avståndsplattan och tvärs över tee med max två klubblängder bakåt.
  • Utslaget får alltså alltid väljas att göras från bakom svarta kloten eller bakom svarta plattan på svart tee.
  • Detta för att något lag inte ska få någon fördel av eventuellt framflyttat tee. Och det kan vara lätt att välja tee med de svarta kloten och missa att spela från tee enligt svarta plattanregeln.
 • De följande slagen ska göras enligt reglerna för scramble. Laget väljer en boll och den andra bollen flyttas till det läget. Den flyttade bollen knä-droppas en klubblängds avstånd från den valda bollen på banan, utom på green där den placeras en decimeter från den valda bollen.
  • På green placeras bollen eller markören max 1 decimeter från den valda bollen, dock ej närmare hål.
  • Den flyttade bollen knä-droppas även i bunker, man får inte droppa sig ur någon bunker med denna regel.
  • Den flyttade bollen knä-droppas även i pliktområde, man får inte droppa sig ur något pliktområde med denna regel.
  • Vi vill stödja de nya reglerna med ready golf och snabbt spel.
   • Om spelaren vill slå slaget innan den andra spelaren kommit fram så kan man markera bollen och slå slaget. Den andra spelaren måste inte slå från den platsen utan kan hoppa över det, och utgå från den nya platsen.
   • Enligt golfreglerna får man alltid byta boll vid droppning.
   • Spelordning är valfri för alla bollar. Laget får välja vilken spelordning man vill göra. Den boll man väljer att spela från måste inte spelas först. Och andra slaget måste inte göras.
 • Alla score kort skall vara rätt utskrivet och utlämnat från kansliet med de rätta spelaruppgifterna.
 • Ett korrekt ifyllt scorekort signeras av båda spelarna och markören samt lämnas till tävlingsledningen.
  • Spelarna ska meddela att en runda är gjord via mail eller SMS till tävlingsledningen för BC-cup.
  • Spelarna ansvarar för att tävlingsledningen för BC-cup får scorekortet senast en vecka efter rundan. Annars räknas inte den rundan i sammanställningen.
 • Trevligt om rundan spelas med annat par som är med i tävlingen, men är inget måste. Men en markör måste vara med och spela rundan och signera scorekortet. Markör kan vara vem som helst som spelar rundan med ett riktigt hcp,  kan vara både dam eller herre, men ej junior. Markören behöver alltså inte själv spela från svart tee, eller vara med i denna tävling.
 • Anmälan till tävlingen görs på min Golf (GIT) under Valldas tävlingskalender när som helst, och resultat räknas först efter att anmälan i GIT är gjord och att anmälningsavgiften är betald. Man behöver inte vara med från och med april, man är välkommen att komma in i tävlingen senare. Vi har ingen tidsgräns för anmälan.
 • Anmälningsavgift 100 kr per deltagare, alltså 200 kr per lag och betalas till kansliet via kort eller Swich.
 • Rundan i tävlingen kan spelas vilken dag som helst och bestäms av laget själv. Bokning av starttid måste göras på min Golf och spelarna (laget) ansvarar själva för sin bokning. Max 8 rundor får lämnas in i tävlingen med det måste vara minst 14 dagar mellan de inlämnade omgångarna. Av dessa 8 resultat kommer de 6 bästa resultaten vara med i den totala sammanräkningen. Alltså av de 8 resultaten plockas de två sämsta rundorna bort. Man får förstås lämna in färre antal rundor än 6 st.
 • Första rundan man får spela är dagen när banan är öppen för alla, inte bara öppen för medlemmarna.
  • April
  • Maj
  • Juni
  • Juli
  • Augusti
  • September – med sista speldag 16 september
 • Alla resultat redovisas på Valldas hemsida månadsvis och prisutdelning görs på Valldas officiella prisdagsträff 2019.
 • Lägst sammanlagda antal slag efter shcp reducering från de inlämnade rundorna vinner första pris. De tre bästa lagen får pris på Valldas officiella prisdagsträff 2019.
 • Alla anmälningsavgifter går till vinsterna. De tre bästa lagen får pris. Fördelningen av vinsterna är, 50% går till första pris, 30% går till andra pris och resten till tredje priset.
 • Har vi fler lag med samma sammanlagda resultat delas vinsten mellan dessa lag.
  • Har vi fler än 3 lag med samma lägsta slag delas hela vinstsumman lika mellan de.
  • Har vi flera tvåor med samma lägsta slag delas andra priset lika mellan de. Inget 3dje pris delas då ut.
  • Har vi flera treor med samma lägsta slag delas tredje priset lika mellan de.

Länk till anmälan

 

Bästa Hälsningar från Tävlingsledarna Bengt och Christian

Christian Palmgren  0708 93 93 92, christianpalmgren@hotmail.com

Bengt Ericsson 0734 125977, bengte01@hotmail.com