Vår Golfbana
Vallda är unik i närområdet när det gäller spelupplevelse. Banan är skapad med målet att här skall spelas klassisk golf på hårda torra ytor där bollen rullar och studsar fram. Motsatsen är ”targetgolf” som spelas på mjukare gräsmattor. På Vallda eftersträvas spelytor som mer kan jämföras med en nålfiltsmatta än en fluffig ryamatta. Vi arbetar med en gräsart som heter Rödsvingel och den är grundförutsättningen till vår spelupplevelse. Rödsvingel konkurrerar bäst gentemot andra gräsarter om vi är snåla och försiktiga med gödning och vatten. Det innebär att är det torrt så är banan torr och gul. Vi hade vattnat mycket sparsamt även om vi skulle ha fri tillgång på vatten.

Fairway är från början sådd i en styv lera. Lera och kvalité är en ekvation som inte går ihop. När Vallda skulle byggas för drygt tio år sedan tog vi tillsammans med en legendarisk engelsk agronom vid namn George Shiels fram en strategi och plan för att över tid kunna skapa en bra fairway. Vi har satsat stora resurser i form av pengar och tid på att med sand dressa upp en växtprofil som ger förutsättning till bra kvalité. En dressing innebär två steg tillbaka innan vi tar tre steg framåt. Vid normala väderförhållande är det inga större problem att få ner sanden inom rimligt tid för att till fullo kunna njuta av en bra fairway. Säsongens väder 2018 medförde att vi under lång tid hade liten eller ingen tillväxt gjorde att vi fick leva med sandiga ytor betydligt längre än planerat. Sanddressning ska och kommer alltid att regelbundet göras på våra finklippta delar. Vi kommer givetvis i framtiden ha med oss att liknande väder som under säsongen 2018 kommer infinna sig.