Banan öppnar för medlemmar den 3 april 12:00

Rapport från golfbanan oktober 2018

Årets fantastiska sommar kommer vi sent att glömma. Det fantastiska sommarvädret har dock varit en utmaning för alla som arbetar med någon form av odling, så även för oss som ska producera kvalitativa spelytor på golfbanor. Drygt tre månader med minimal nederbörd och mycket höga temperaturer har gett oss nya erfarenheter och en förståelse till att det här kan återupprepas fler gånger i framtiden.

pastedGraphic.png 

Vallda är unik i närområdet när det gäller spelupplevelse. Banan är skapad med målet att här skall spelas klassisk golf på hårda torra ytor där bollen rullar och studsar fram. Motsatsen är ”targetgolf” som spelas på mjukare gräsmattor. På Vallda eftersträvas spelytor som mer kan jämföras med en nålfiltsmatta än en fluffig ryamatta. Vi arbetar med en gräsart som heter Rödsvingel och den är grundförutsättningen till vår spelupplevelse. Rödsvingel konkurrerar bäst gentemot andra gräsarter om vi är snåla och försiktiga med gödning och vatten. Det innebär att är det torrt så är banan torr och gul. Vi hade vattnat mycket sparsamt även om vi skulle ha fri tillgång på vatten.

Vi kan nu efter säsongen konstatera att banan har klarat sig förhållandevis bra trotts det extrema vädret. Gräset har tagit lite skada i vissa slänter, på några tees och över vissa av våra dräneringar på fairway. Personalen arbetar nu intensivt att reparera svaga partier.

Fairway är från början sådd i en styv lera. Lera och kvalité är en ekvation som inte går ihop. När Vallda skulle byggas för drygt tio år sedan tog vi tillsammans med en legendarisk engelsk agronom vid namn George Shiels fram en strategi och plan för att över tid kunna skapa en bra fairway. Vi har satsat stora resurser i form av pengar och tid på att med sand dressa upp en växtprofil som ger förutsättning till bra kvalité. En dressing innebär två steg tillbaka innan vi tar tre steg framåt. Vid normala väderförhållande är det inga större problem att få ner sanden inom rimligt tid för att till fullo kunna njuta av en bra fairway. Årets väder som medförde att vi under lång tid hade liten eller ingen tillväxt gjorde att vi fick leva med sandiga ytor betydligt längre än planerat. Sanddressning ska och kommer alltid att regelbundet göras på våra finklippta delar. Vi kommer givetvis i framtiden ha med oss att liknande väder som i år kan infinna sig. 

Hål 6

Utveckling och ständiga förbättringar är nyckeln till framgång. Sista veckan har flera lastbilar rullat in på vår parkering och tippat av olika typer av material som ska användas vid byggnation på banan. Under oktober och november ska vi bygga ut ett antal befintliga gula tees samt bygga ett nytt utslag på hål sju. Vi har ett antal landningsområden på fairway som ska dräneras och få nytt gräs. Gräs som vi tar från vår gräsodling till höger om infarten. Hål sex kommer att få en 80 meter lång träpalissad längs dammen intill greenen.

Vi som arbetar på banan ser med spänning fram emot hösten. Det innebär mycket och tungt arbete men resultatet kommer att bli bra.

Stefan Nilsson med personal

Följ oss på Instagram ”Valldagolf”