Tillfälliga Lokala Regler från 30/4 2020

Se även Lokala regler nedan.

För att minska risken för smittspridning av Covid-19 följer vi rekommendationerna som finns på www.golf.se samt folkhälsomyndigheten i de uppdaterade tillfälliga reglerna nedan. Tänk på att hålla avstånd och tvätta händerna ofta!

Flaggstången – hålet
Flaggstången bör alltid lämnas kvar i hålet. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba. När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

Bunkrar – jämna ut efter dig
Ingen lägesförbättring tillåts i bunkrar. Var extra noga med att få bort djupa fotspår.
• Bunkerkrattor kan användas för att jämna ut spåren i bunkern, men använd då handskar alternativt jämna ut sanden med din fot eller klubba.

Lägesförbättring – en klubblängd på finklippta delen av spelfältet
När en spelares boll ligger på den finklippta delen av spelfältet får spelaren rengöra bollen och ta lättnad en gång utan plikt genom att droppa den ursprungliga bollen eller som alltid vid droppning en annan boll i, och spela den från detta lättnadsområde:
• Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.
• Lättnadsområdets storlek: Mätt från referenspunkten en klubblängd men med dessa begränsningar:
– Får inte vara närmre hålet än referenspunkten
– Måste vara på spelfältet.

Spelförbudszoner
Områden med pinnar med grön topp/inhägnade med rep, stora omarkerade ytor lagat med sand och lagade jordytor i träddungen på höger sida hål 10 och jordytor i träddunge hö sida hål 14 är spelförbudszoner som ska behandlas som ett onormalt banförhållande. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f
Som ett extra alternativ finns droppzoner utmärkta med vita plattor/vita kulor på följande hål. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3
• hål 4 vänster om green för boll i spelförbudszon vänster om green
• hål 14 höger och vänster om green för boll i spelförbudszoner runt greenen
• hål 17 innan spelförbudszonen

Har du frågor om dessa Tillfälliga Lokala Regler eller andra golfregler på Vallda Golf&CC så får ni gärna kontakta någon av oss:
GGF:s distriktsdomare på Vallda G&CC
• Britt-Inger Bergkvist brittingerbergkvist@gmail.com
• Bengt Ericsson bengt01@hotmail.com

Lokala regler 2020 – Vallda Golf & CC

Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

 

Banmarkering Betyder Regel
Vit Out of bounds 18
Röd Rött pliktområde 17
Gul Gult pliktområde 17
Blå Onormalt banförhållande 16
Vit linje Onormalt banförhållande 16
Markering med grön topp Spelförbudszon 2

Out of bounds (Regel 18.2)

  1. Gränsen för out of bounds till vänster på hål 1 definieras av bansidans kant av asfaltsbeläggningen på infartsvägen till klubben.
  2. Vid spel av hål 9 är en boll som ligger på den finklippta delen på hål 3 out of bounds.
  3. Vid spel av hål 17 är en boll som ligger på den finklippta delen på hål 18 out of bounds.

Pliktområden (Regel 17)
1. Det röda pliktområdet till vänster efter dammen på hål 14 som bara är definierat på en sida är oändligt.
2. Det röda pliktområdet till vänster om vägen på hål 16 som bara är definierat på en sida är oändligt.

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

Droppzoner

1. Om en boll är i det röda pliktområdet på hål 14, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt: Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3
2. Om en spelares boll är på vägen till höger om green på hål 8, eller om vägen inverkar fysiskt störande för spelarens område för avsedd stans eller område för avsedd sving, får spelaren ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1, eller som ett extra alternativ ta lättnad utan plikt genom att droppa en boll i närmaste droppzon. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3.

Onormala banförhållanden (Regel 16)

a) Mark under arbete (MUA)

1. Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.
2. Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av grus eller sten.
3. Myrstackar

b) Oflyttbara tillverkade föremål nära green

Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1. Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade föremål är nära greenen och på spellinjen: Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1 om ett oflyttbart tillverkat föremål är på spellinjen och är inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen.

Undantag:  Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig.

Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.

Transportmedel (Regel 4.3)

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Allmän plikt för varje hål där överträdelsen görs. Vid överträdelse som görs mellan hål påförs plikten nästa hål.

Godkända av GGF regelkommité 2020-02-25