Lokala regler 2017 –
Vallda Golf & Country Club

Banmarkering Regelhänvisning Regel
Vit out of bounds 27
Gul vattenhinder 26
Röd sidovattenhinder 26
Vit mark under arbete (MUA) 25
Blå-vit MUA; spelförbjudet bilaga I, sid 133
Orange oflyttbara hindrande föremål 24
Grön topp miljökänsligt område bilaga I, sid 134-136
Vit sluten linje mark under arbete (MUA) 25
Vit öppen linje del hindrande föremål 24

 

Intern Out of Bounds (Regel 27)
a) Vid spel på hål 9 är den finklippta delen på hål 3 out of bounds.
b) Vid spel på hål 17 är den finklippta delen på hål 18 out of bounds.

Vattenhinder / sidovattenhinder (Regel 26)
Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder. Gränsen går där marken bryter av ner mot hindret.

Vattenhinder / sidovattenhinder (Regel 26) med droppzon
På hål 4, 9, 14 och 18 finns droppzoner angivna, där droppning får ske med ett slags plikt för boll i vattenhinder.  Anmärkning: Droppning i droppzon måste ske i enlighet med anmärkningen på sid 146-147 i Regler för golfspel.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)
a) Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.

Pluggad boll (Regel 25-2)
Lättnad utökad till var som helst på spelfältet; sid 136-137 i Regler för Golfspel.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)
Stenar i bunkrar.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)
a) Spelaren får ta lättnad utan plikt för oflyttbart hindrande föremål nära green som befinner sig i hans spel- eller puttlinje; sid 140-141 i Regler för Golfspel.
b) Unga träd, identifierade med stödpinne. Obligatorisk lättnad enligt sid 134 i Regler för golfspel.
c) Gul-svarta 150-meterspinnar.

Boll som oavsiktligt rubbas på green (Regel 18-2, 18-3 och 20-1)
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2) med droppzon
På hål 8 finns droppzoner för oflyttbart hindrande föremål , vägen till höger vid green där droppning utan plikt får ske i närmaste droppzon. Anmärkning: Droppning i droppzon måste ske i enlighet med anmärkningen på sid 146-147 i Regler för golfspel.

Avståndsmätare (Regel 14-3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t ex nivåskillnader, vindstyrka mm), bryter spelaren mot regel 14-3.

Organisk del av banan (Regel 13)
a) Stengärdsgårdar. Lösa stenar får inte plockas bort.

Plikt för brott mot Lokal Regel där inget annat anges:
Matchspel: Förlust av hålet
Slagspel: Två slag