Lokala regler 2019 –
Vallda Golf & Country Club

Banmarkering Betyder Regel
Vit Out of bounds 18
Röd Rött pliktområde 17
Gul Gult pliktområde 17
Blå Onormalt banförhållande 16
Vit linje Onormalt 16
Markering med grön topp Spelförbudszon 2

Out of bounds (Regel 18.2)

  1. Vid spel av hål 9 är en boll som ligger på den finklippta delen på hål 3 out of bounds.
  2. Vid spel av hål 17 är en boll som ligger på den finklippta delen på hål 18 out of bounds.

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

  1. a) Droppzoner
  2. Om en boll är i det röda pliktområdet på hål 4, 9, 14 och 18, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt: Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen på respektive hål. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3
  3. Om en spelares boll är på vägen till höger om green på hål 8, eller om vägen inverkar fysiskt störande för spelarens område för avsedd stans eller område för avsedd sving, får spelaren ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1, eller som ett extra alternativ ta lättnad utan plikt genom att droppa en boll i närmaste droppzon. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3.
  4. b) Spelförbudszoner

Område definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som ett onormalt banförhållande. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f

  1. c) Skydd av unga träd

De unga träden identifierade av stödpinne är spelförbudszoner:

Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

Onormala banförhållanden (Regel 16)

  1. a) Mark under arbete (MUA)

Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.

  1. b) Oflyttbara tillverkade föremål

Gul-svarta 150-meterspinnar.

  1. c) Oflyttbara tillverkade föremål nära green

Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1. Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade föremål är nära greenen och på spellinjen: Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1 om ett oflyttbart tillverkat föremål är på spellinjen och är inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen.

Undantag:  Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig.

Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.

Transportmedel (Regel 4.3)

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Allmän plikt för varje hål där överträdelsen görs. Vid överträdelse som görs mellan hål påförs plikten nästa hål.

Uppförandekod (Regel 1.2)

Utöver de allmänna krav på spelare som framgår av regel 1.2 skall alla spelare ta väl han om banan genom att:
– Laga uppslagna torvor med sand,
– Laga nedslagsmärken
– Kratta bunkrar, samt i övrigt uppträda så att onödiga skador på banan undviks.
– Inte dra golfvagnen mellan greenbunker och green.
– Inte dra upp golfvagnen på tee.

Plikt för brott mot den lokala regeln
– Plikt för första brottet: varning
– Plikt för andra brottet: ett slags plikt
– Plikt för tredje brottet allmän plikt
– Plikt för fjärde brottet eller vid allvarligt fall av dåligt uppförande: diskvalificering, avhysning från banan samt avstängning från allt spel på banan under 14 dagar.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Allmän plikt för varje hål där överträdelsen görs. Vid överträdelse som görs mellan hål påförs plikten nästa hål.