Matchspel

Information om 2020 kommer!

Obs: Använd våra egna scorekort

Matchspelsindex finns på baksidan

KM Match

Spelas scratch slag från svart tee

Länk till anmälan

Lämna resultat till kansli@valldagolf.se


Vallda Cup

Herrar silver tee  damer blå tee spelas slag match

Länk till anmälan

 Lämna resultat till kansli@valldagolf.se


Vallda Par Cup

Herrar silver tee  damer blå tee (Herrar och damer 70+ får spela röd tee.)

Spelas bästboll match

Länk till anmälan

Lämna resultat till kansli@valldagolf.se


Förutsättningar.
Vitsen med en match är att den spelas. Det är därför båda spelarnas ansvar att få matchen spelad.
I det fall parterna inte kan enas om speltid inom aktuell spelperiod så skall matchen spelas på sista datum för aktuell period mellan 08:00 – 10:00.
Den som uteblir har då förlorat matchen. Om ingen även då inte kan spela så lottas matchen av tävlingsledningen dagen efter spelperiodens utgång.
Om matchen av någon anledning måste brytas markerar spelarna sista läget för bollarna och återupptar matchen så snart detta är möjligt även om det blir dagen efter.

Priser finns att hämta i kansliet senast vid årets utgång för tävlingen.

Scorekort med matchanpassat index skall användas i allt matchspel på Vallda G&CC

Scorekort för matchspel

Observera att det inte lämnas dispens att senare lägga match.

Spelare som inte betalat startavgift före start blir DQ direkt.

KM Match, scratch, svart tee ej junior under 18 år.
Vallda Cupen 3/4 reducerat hcp. Damer, blå tee, och herrar, silver tee. Ej junior under 18 år. Damer och herrar 70+ kan välja att spela från röd tee.
Vallda Par Cup, bästboll 3/4 reducerat hcp. Damer, blå tee, och herrar, silver tee. Ej junior under 18 år. Damer och herrar 70+ kan välja att spela från röd tee.

Reducering av handicap.

A har  HCP -10,0 SHCP ger 12 slag. B har -5,0 SHCP ger 7 slag. 12 – 7 = 5 slag. 5 x 3/4 = 3,7 slag. A har då 4 slag på B på de 4 indexsvåraste hålen. OBS använd index som finns på herrgolfens scorekort.

Anmälan sker i kansliet eller i GIT.
Startavgift 100:-/pers betalas före första match oavsett om man lämnar WO eller spelar.

Vinnare KM Match
2018 Peter Wennberg; 2017 2016 2015 Pontus Emanuelsson;  2014 Peter Vougt; 2013 Peter Vougt; 2012 Linus Johansson;

Vinnare Valldacupen
2018 Peter Wennberg; Jens Svensson 2017; Jens Svensson 2016; Rikard Brink; 2015; Johan Kämpäs; 2014 Glenn Peters; 2013

Vinnare Vallda Par Cup
2018 Christian Lundin & Pontus Leijon; 2017 utgick pga få anmälda. 2016 Jens Svensson/Lars-Erik Svensson; 2015 Johan Kämpäs/Rikard Brink; 2014 Roine Gustafson/Stefan Gustavsson;