Golfskola

Träna som proffsen

Po s Grundskola

* Lär dig grunderna i golf på samma sätt som proffsen jobbar.
* Grepp,uppställning, bollplacering, sikte etc  etc.
* Hur du ska träna och vilka övningar du ska använda.
* Träningschema.
* Tid.
* Engagemang.

Kursens syfte är att ge alla elever bra grunder i spelet golf, lära alla träna på ett riktigt sätt. Genom kunskap, engagemang och tid vill vi skapa förutsättningar för alla till fortsatt utveckling.

PO s Utvecklingsskola

* Utveckla dina tekniska färdigheter på samma sätt som proffsen jobbar.
* Vi jobbar med kroppens rotation, svingspår, blad etc etc
* Hur du ska träna och vilka övningar du ska använda.
* Träningschema.
* Tid.
* Engagemang.

Kursens syfte är att öka alla elevers kunskap för sin golfteknik samt att förbättra den. Forsätta utveckla alla elevers tränings metodik. Genom kunskap, engagemang och tid vill vi skapa förutsättningar för alla till fortsatt utveckling.

Grundskolan och Utvecklings skolan finns i

Mini skolor och Maxi skolor.

Mini skola:   1 dag        2 dagar        3 dagar

Mini skolan är 3 timmar/dag.                           Mini skolan finns både i närspel och sving.
Maxi skolan;  1 dag         2 dagars
Maxi skolan är 6 timmar/dag
Maxiskolan finns både i närspel och sving

PO s Spelskola

* Ta ditt spel från rangen till banan.
* Lär dig förstå vikten av bra rutiner och hur viktigt det mentala spelet är.
* Spelstrategi.
* Tid.
* Engagemang.

Kursens syfte är att få alla elever syftet med att ha en bra spelplan samt att förstå vikten av att tänka rätt. Genom kunskap, engagemang och tid vill vi skapa förutsättningar för alla till fortsatt utveckling. Helt enkel få ett bättre resultat på sikt.

Spelskola          1 dag                  2 dagars
Spelskolan är ca 6 timmar per/dag
Golfskolorna är min 3 pers och max 6 pers.

Po Dahlman po@podahlman.se