Medlemskap

Medlemskap erhålls genom tecknande av en B-aktie i Vallda Golf AB. Med varje aktie medföljer en spelrätt till Vallda Golf & Country Club. Aktien kan förvärvas av juridisk eller fysisk person och är personlig. En juridisk person som äger en aktie i Vallda Golf AB har rätt att utse en fysisk spelrättsinnehavare. Samtliga spelrättsinnehavare får, mot erläggande av en årlig spelrättsavgift, ett fullvärdigt medlemskap i Vallda Golf & Country Club och tillgång till hela golfanläggningen.

Den årliga spelrättsavgiften är för 2020 fastställd till 8.150 kronor inkl. moms för seniormedlemmar och 1.000 kr för juniorer upp till 10 år, 2.650 SEK för juniorer mellan
11 och 16 år och fr o m det år junioren fyller 17 år är avgiften 3.250 SEK.

Klubben förmedlar uthyrning av ett begränsat antal spelrätter för aktieägares räkning, pris ink allt 10.200 kronor. Vänligen kontakta oss via mail på kansli@valldagolf.se.

Barn och/eller barnbarn till seniormedlem har möjlighet att vara juniormedlem utan eget aktieinnehav samt rätt att få deltaga i klubbens juniorträning t o m 21 års ålder.