Vallda Golf & Country Club

Kansli/Medlemsservice
Tel. 0300-40 40 00
kansli@valldagolf.se

Klubbchef
Patrik Fredriksson
patrik@valldagolf.se

Vallda Golf & Business Club
Klubbchef Patrik Fredriksson

Kansli- och administrationsansvarig
Heidi Helenius
heidi@valldagolf.se

Sälj- och Marknad (Företagsgolf)
Olivia Gabre
Tel. 0300-40 40 06
olivia@valldagolf.se

Banchef
Johan Axgren
johan.axgren@valldagolf.se

Head PRO
Emil Rosberg
emil@valldagolf.se

Tävling- och regelansvariga

Britt-Inger (Bibi) Bergkvist (Domare, regler, damgolf, seriespel samt HCP-justeringar)
Tel.0768-96 69 56
brittingerbergkvist@gmail.com

Håkan Sandblom (KM, KM Matchspel samt Vallda Cup)
h.sandblom@gmail.com

Börje Dalsmo (Ryders Cup och Shotgunstarter herr)

Anders Rybrink (Herrgolf A-klassen)

Torleif Carlsson och Håkan Sterner (Herrgolf B-klassen)

Bengt Ericsson (Domare & regler)
Tel. 0734-12 59 77
bengte01@hotmail.com