1 mars 2020 införs ett nytt handicapsystem. Här nedan kan ni läsa hur detta kommer att se ut samt hur övergången från det gamla systemet till det nya kommer fungera.

 

https://golf.se/for-spelaren/regler–handicap/varldshandicapsystemet/?fbclid=IwAR2oREDJIE-Bf9fjGZlth0AwUpVr-m6puQRL-hw_TNGAE6GZ7Pv2RMGBPSE