1 mars 2020 införs ett nytt handicapsystem. Här nedan kan ni läsa hur detta kommer att se ut samt hur övergången från det gamla systemet till det nya kommer fungera. Nedan finner ni även den korrekta tabellen.

 

WHS-artikel till GöteborgsGolfaren