UPPFÖRANDEKOD

Utöver allmänna krav på spelare som framgår av regel 1.2 skall alla
spelare ta väl hand om banan genom att:
– Lägga tillbaka uppslagna torvor med sand.
– Laga nedslagsmärken.
– Kratta bunkrar, samt i övrigt uppträda så att onödiga skador undviks.
– Inte dra golfvagnen mellan greenbunker och green.
– Inte dra upp golfvagnen på tee.

Plikt för brott mot den lokala regeln.
– Plikt för första brottet: Varning.
– Plikt för andra brottet: Ett slags plikt.
– Plikt för tredje brottet: Allmän plikt.
– Plikt för fjärde brottet eller allvarligt fall av dåligt uppförande:
Diskvalificering, avhysning från banan samt avstängning från allt
spel på banan under 14 dagar.

Tävlingsledningen/Course Manager