Vinterträning 2018 -2019

Vintern är den mest optimala tiden för att göra en förändring av sin golfrörelse. Inga störande moment som spel eller tävling. Knoppen och kroppen hinner vänja sig vid en en rörelse så att den är ”färdig” innan säsongen startar. Vi tränar i studion vilket innebär behaglig temperatur, video kameror och Trackman till vår hjälp.

Träningen kommer att vara individuell, mestadels sving, men jag går igenom andra slag om så är önskemålet. Gruppens storlek är maximerat till 5 personer, varje kurstillfälle är 1,5 timme per gång och det är totalt 8 träningstillfällen. Jag kommer att ha ”uppsamlingsheat” för de som missat någon gång. Lördagen den 12/1 och lördagen den 23/2, mellan kl. 10:00-12:00. Pris per person 2.895:-

Följande veckor tränar vi;

47, 49, 2, 4, 6, 8, 10 och 12

Grupper

Måndagar; 16:00-17:30, 17:30-19:00, 19:00-20:30

Tisdagar; 10:30-12:00, 13:00-14:30, 14:30-16:00, 16:00-17:30, 17:30-19:00.

Onsdagar; 15:00-16:30, 16:30-18:00, 18:00-19:30, 19:30-21:00.

Torsdagar;16:00-17:30, 17:30-19:00, 19:00-20:30

Golftränare: PO Dahlman

Anmälan: po@podahlman.se

Uppge vilken dag och tid du vill deltaga samt namn och handicap.