Det huvudsakliga målet med varje handicaprevision är att bedöma om spelförmågan hos spelare i handicapgrupp 1 till 5 verkligen speglas av deras nuvarande handicap. Handicaprevisionen baseras på minimum åtta handicapgrundande scorer som registrerats de senaste 24 månaderna.

För att hjälpa handicapkommittéer att fatta välgrundade beslut finns en handicaprevisionsrapport i Golfens IT-system (GIT) att tillgå. Rapporten identifierar spelare vars prestationer, i förhållande till deras aktuella handicap, faller utanför förväntade resultat. Sådana spelares handicap bör övervägas för justering. Tänk på att det är lika viktigt att registrera de dåliga som de bra ronderna. Med den nya hcp-metoden fr 2020 så är det viktigt att du redan nu registrerar alla rundor oavsett resultat.

Spelare med färre registrerade handicapronder har inte tillräckligt många ronder för en årlig handicaprevision.

Varför gör SGF det här?

  • Handicaprevisionen är en nödvändig del i EGA:s handicapregler. Görs inte den årliga handicaprevisionen på alla golfklubbar kommer handicapreglerna inte fungera så bra som de kan göra.

Konsekvenser om klubben inte utför revisionen

  • Spelare blir kvar på för låg handicap med hänsyn till deras allmänna spelstandard, vilket kan ge ett orättmätigt inträde till tävling eller klass.

  • CBA kan justera buffertzonen neråt, trots att det är fint väder. Skälet är då istället att startfältet är fullt av spelare med för låg handicap.

  • Spelare kan stå kvar på för hög handicap med hänsyn till deras allmänna spelstandard och får naturligtvis en orättmätig fördel i tävlingar.

  • Spelare blir kvar på för låg handicap med hänsyn till deras allmänna spelstandard, vilket gör att det inte blir lika roligt att spela golf eftersom de aldrig kan skrapa ihop tillräckligt med poäng och kanske därför tvekar att ställa upp i klubbtävlingar.