Ett olagat nedslagsmärke tar flera veckor att återställas om det inte lagas omgående.

Tack för att du hjälper oss att bibehålla våra fina greener. Du glömmer väl inte att kratta bunkern efter ditt besök där . Lägg alltid krattan mitt i bunkern i spelriktningen.