Det här gäller dig som ännu inte påbörjat den spännande resan inom golfen, eller dig som känner någon som inte kommit igång än.

Vår målsättning är att varje potentiell golfare skall klara ”Grönt kort” efter egen fallenhet och förmåga. Eftersom alla har olika grundförutsättningar anser vi att det snarare än allmänna kurser behövs ett individanpassat träningsupplägg för att klara ”Gröna kortet” så kostnads- och kunskapseffektivt som möjligt.

Vi erbjuder singel eller parkurser för Grönt kort.
Dessa kurser kan bokas dagtid som kvällstid i mån av plats.
Bokning sker direkt av respektive Pro.

P O Dahlman
0708-58 41 02
po@podahlman.se

På väg till hcp 36
Det finns en del moment som du skall gå igenom och klara på vägen till Hcp 36. Detta är bra att träna på även för dig som är senior.
När du klarat alla momenten visar du upp detta för PO Dahlman.

På väg till 36+

Lycka till